Tổng thầu xây dựng nhà máy sản xuất Sorbitol, công suất 30.000 tấn/năm

Chủ đầu tư: Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Tây Ninh (TANICHEM)

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tân Hội. xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Tam Long cung cấp thiết bị bơm, bộ trao đổi nhiệt, máy nén khí, tháp giải nhiệt, bộ lọc… dịch vụ đào tạo, chạy thử cho Tổng thầu EPC thuộc dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất Sorbitol (siro 70%)  công suất 30.000 tấn/năm ” tại Tây Ninh

Related Blog

Leave a CommentYour email address will not be published.