Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2021

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tam Long thông báo tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí.

Chi tiết

NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

Nguyên tắc tuyển dụng của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tam Long (Talco) là lựa chọn những ứng viên tốt nhất vào vị trí phù hợp dựa trên phẩm chất, khả năng, thái độ, năng lực, kinh nghiệm của ứng viên, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo hay giới tính. Chính sách việc làm của Talco là tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và bình đẳng để mỗi cá nhân đều có cơ hội cống hiến sức lực và tài năng của mình.

Chi tiết