Danh sách các dự án tiêu biểu (2006 - 2015)

Hiện nay, phạm vi hoạt động của Tam Long bao trùm đa dạng ngành nghề như: Tư vấn, thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ đo lường, điều khiển tự động hóa; Xây lắp công nghiệp; Thương mại; Sản xuất nhựa và bao bì...Thực hiện các dự án trên quy mô toàn quốc, với nhiều dự án tiêu biểu

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU (2006 - 2015)
 
STT TÊN CHỦ ĐẦU TƯ TÊN CÔNG TRÌNH NĂM
 
1
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Cung cấp lắp đặt hệ thống báo cháy tự động Dây chuyền 1 2006
2 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Cung cấp  và lắp đặt các bộ tự động điều chỉnh phun giảm ôn cấp 1, cấp 2 – lò hơi 2A và lò hơi 2B
 
2007
3 Công ty TNHH Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc Hiệu chỉnh & bảo dưỡng hệ DCS - Honeywell
 
2007
4 Công ty TNHH Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc Cung cấp các phụ tùng thay thế (Spare parts) cho hệ thống điều khiển DCS do hãng Honeywell sản xuất
 
2007
5 Công ty TNHH Một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc HĐ số 571/HĐM/ĐHB “Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt thiết bị Đo lường – Điều khiển thuộc dự án đầu tư thay thế thiết bị công đoạn 670 xưởng tổng hợp 2008
6 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Cung cấp và lắp đặt mới đồng hồ đo nhiệt độ Lò hơi 1A và 1B   2008
7 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Hợp đồng số 4369/HĐ –PLPC-KHVT “ Hiệu chỉnh hệ thống DCS khối 6 dây chuyền 2 Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2008”   2008
8 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Cung cấp và lắp đặt mới hệ thống tự động điều chỉnh nhiệt độ phun giảm ôn cấp 1 và 2 của nhánh A&B, hệ thống tự động điều chỉnh chân không buồng đốt của lò hơi 1A và 1B. 2008
 
 
9
Công ty TNHH Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc Hợp đồng số 459/HĐM-ĐHB “Cung cấp các phụ tùng thay thế (Spare parts) cho hệ thống điều khiển DCS do hãng Honeywell sản xuất ” 2008
10 Công ty Cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc Hợp đồng EPC “Thiết kế cung cấp vật tư thiết bị, Thi công xây lắp, đào tạo, chuyển giao công nghệ, vận hành chạy thử và bàn giao nhà máy” thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất Hydrogen peroxide ( H2O2) công suất 10.000tấn/năm, nồng độ 50%.
 
2009
11 Công ty TNHH Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc Dự án nâng cấp hệ thống DCS Công ty “ Cung cấp thiết bị và nâng cấp hệ thống DCS do Honeywell- Mỹ sản xuất ”
 
2011
12 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp Cung cấp thiết bị bơm, bộ trao đổi nhiệt, máy nén khí, tháp giải nhiệt, bộ lọc, dịch vụ đào tạo, chạy thử cho Tổng thầu EPC thuộc dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất Sorbitol (siro 70%)  công suất 30.000 tấn/năm ” tại Tây Ninh 2014
13 Công ty Cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao Cung cấp động cơ của Nga 2014
14 Công ty cổ phần hóa chất công nghiệp Tây Ninh Xây dựng nhà máy sản xuất khí Hydrogen (H2) để cung cấp khi cho nhà máy sản xuất Sorbitol (siro 70%)  công suất 30.000 tấn/năm ” tại Tây Ninh 2015