Cung cấp và lắp đặt Cụm Rotor máy kèm bạc đỡ cho nhà máy Supe phốt phát Lâm Thao

Công ty TNHH sản suất và thương mại Tam Longcung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh cho nhà máy Supe phốt phát Lâm Thao Cụm Rotor máy kèm bạc đỡ đồng bộ của máy thổi khí 1050-13-1 (dùng cho vận chuyển hỗn hợp khí SO2) do Liên Bang Nga chế tạo.Toàn bộ thiết bị do Công ty TNHH sản suất và thương mại Tam Long cung cấp đảm bảo thông số kỹ thuật, Cũng như chất lượng  của Cụm Rotor đảm bảo hoàn toàn tương thích với thân máy đang sử dụng tại Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, khi lắp vào thân máy phù hợp hoàn toàn về lắp ghép, nối trục, bộ truyền động bánh răng bơm dầu, chiều quay cánh guồng , khoảng cách hai gối đỡ bạc, đường kính lắp gối đỡ bạc, vị trí cánh guồng trong con sên ...
 
một số hình ảnh .
                    Vận chuyển bàn giao đến công trình