Công ty Tam Long họp với chuyên gia xử lý nước thải

13 giờ 30 phút chiều ngày 21 tháng 9 năm 2015, tại văn phòng công ty TNHH sản xuất và thương mại Tam Long đã diễn ra cuộc họp trao đổi kỹ thuật với chuyên gia xử lý nước thải Witteveen+Bos.
 Witteveen+Bos có trụ sở chính tại Van Twickelostraat 2, P.O. Box 233, 740 AE Deventer, Hà Lan.  Công ty Tam Long và Witteveen+Bos đã có năm năm liên kết trong lĩnh vực xử lý nước thải, trong cuộc họp hai bên đã thảo luận các đề xuất kỹ thuật và thống nhất đề ra phương án kỹ thuật tối ưu nhất cho hệ thống xử lý nước thải nhà máy Supe phôt phát Lâm Thao.